Nakit od maslinovog drveta

Nakit od maslinovog drveta

Grana masline, pokupljena sa zemlje nekog maslinika ili uz prašnjav put, zavrtjet će se u drugo obličje iste duše. Pretvorit će se u nakit ili ne...

Read More

Nakit od maslinovog drveta

GALERIJA "CAL NOVA 1787" © 2014.  / Sva prava pridržana.
izrada : SURADNIK